GÖĞÜS BÜYÜTME ( MEME PROTEZ ) AMELİYATI NEDİR?

İnsan memesi tarih boyunca; kadınlığın, feminen görünümün ve hepsinden önemlisi anneliğin önemli bir sembolü olmuştur. Memelerin varlığı sadece somut olarak değil ayrıca psikolojik olarak da kadınlar için önemlidir.

Göğüs büyütme ( meme protez ameliyatı ) ile, çeşitli nedenlerle hacmini ve şeklini kaybetmiş meme şekli restore edilir. Meme kişinin istediği hacim ve şekle kavuşur. Göğüs büyütme ( meme protez ameliyatı ) tek başına yapılabileceği gibi, ihtiyacı olan hastalarda meme dikleştirme ameliyatı ile birlikte yapılabilir.

GÖĞÜS BÜYÜTME ( MEME PROTEZ ) AMELİYATI NASIL YAPILIR ?

Göğüs büyütme ( meme protez) ameliyatı genel anestezi altında, ameliyathane şartlarında yapılır. Başka bir operasyon ile kombine edilmediğinde yaklaşık 1 saat süren bir cerrahi işlemdir.

Operasyonun şeklini ve sonuçları etkileyen 4 temel faktör vardır.

· Ameliyat esnasında kullanılacak cerrahi kesinin yeri

· Protezin ne kadar derin dokuya yerleştirileceği ( kas altı, kas üstü, faysa altı )

· Kullanılacak protezin şekli ve tipi

· Kullanılacak protezin yüzey yapısı

Cerrahi Kesinin Yeri

Temel olarak göğüs büyütme ( meme protez ) ameliyatları sırasında doku altına girmek için 4 yol kullanılır.

  1.  Meme altı katlantısı
  2.  Meme başı haresi ( areola üzeri kesi)
  3.  Koltukaltı
  4.  Göbek deliği

Meme altı katlantısı kesisinde, isminden anlaşılacağı gibi, oluşacak yeni memenin altındaki, meme/ göğüs kafesi bileşkesindeki oluk üzerinde minimal bir kesi yapılır.Plastik cerrahlar tarafından en sık kullanılan kesi çeşididir ve sonuçları oldukça başarılıdır.

Meme başı haresi ( areola) kesisinde, memenin üzerindeki nipple adı verilen tomurcuğun etrafındaki, kahve rengi/ pembe alanın sınırından kesi yapılır. Bu kesi lokalizasyonu da plastik cerrahlar tarafından sık olarak kullanılmaktadır ve iyi seçilmiş vakalarda sonuçları çok iyidir.

Koltukaltı kesisi daha az sayıda cerrah tarafından, meme etrafında iz bırakmama mantığı ile uygulanan bir yaklaşımdır. Ancak koltuk altının bakteri yükünden zengin olması nedeniyle enfeksiyon riski diğer yöntemlerden daha fazladır.

Göbek deliği yaklaşımında, göbek deliğine kamufle edilen bir kesi kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde en çok kullanılan ve kozmetik sonuçları daha iyi olan jel protezleri bu yolla yerleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle sönük protez bu yolla yerleştirildikten sonra, içerideki yeni yerinde serum fizyolojik ile şişirilir. Bu tür protezler kıvam ve doğallık olarak, jel protezlerin yerini tutamazlar, ve hasta hareket ettiği zaman, içi su dolu balon taşıyormuş hissi yaratırlar.

Cerrahi kesinin lokalizasyonunu seçiminde, cerrah ve hastanın birbirlerini iyi anlaması, hastanın tam olarak bilgilenmiş olması çok önemlidir. Türkiye’de yaygın olarak ilk iki kesi noktası ( meme altı katlantısı ve meme başı haresi / areola) kullanılmaktadır.

Protezi Yerleştirildiği Doku Tabakası ( Derinlik )

Göğüs büyütme ( meme protez ) ameliyatlarında kullanılan protezler farklı derinliklere yerleştirilebilir. En sık kullanılan doku seviyeleri şunlardır;

  • · Kas üstü ( meme bezi altı )
  • · Kas altı
  • · Fasya altı
  • · Dual ( ikili ) plan

Kas üstü ( meme bezi altı/ subglandular ) yerleştirmede, gelişmemiş yada zamanla küçülmüş meme dokunun altına,göğüs ön duvarını örten pektoralis major kasının ise üzerine protez yerleştirilir. Bu tür ameliyatın tercih edilmesi gereken kişiler, ameliyat öncesi protezi örtecek kadar bir miktar meme bez dokusu olan kişiler, spor yaptığı için göğüs kasları gelişmiş kişiler, gösterişli meme isteyen kişilerdir. İyi seçilmiş hastalarda çok güzel sonuçlar vermektedir. En büyük dezavantajlarından biri, zaman zaman memenin kenarından protezin kenarının hissedilebilmesidir. Ağrısı son derece az olan bir tabakadır. İyileşme süresi oldukça hızlıdır.

Kas altı ( subpektoral plan ) da protez hem meme bezi dokusunun hem de pektoralis major kasının altına yerleştirilir. Protezin üzerini örten daha fazla yumuşak doku kitlesi vardır. Bu ameliyat sonrası daha doğal görünümlü memeler elde etmek olasıdır. Kapsül kontraktrü adı verilen ve zamanla protezin şeklinin deforme olduğu problemin gözükmesi riski de daha azdır. Ancak kaslara müdahale edildiği için, ameliyat sonrası dönemde ağrı miktarı daha fazla ve iyileşme periyodu daha uzun olabilmektedir. Yine de ehil ellerde bu fark çok fazla değildir ve sonuçlar mükemmeldir.

Fasya altı yerleştirmede, protez hem meme bez dokusunun hem kas zarının altına ama kasın üzerine yerleştirilmektedir. Özellikleri genel olarak kas üzeri uygulamaya benzemektedir.

Dual Plan uygulama aslında kas altı ameliyatla benzer şekildedir. Cerrahlar, pektoralis major kası kasıldığında, protez kas tarafından sıkıştırılmasın diye, pektoralis major kasının alt kısmını gevşetirler. Sonuç olarak protezin kafa istikametindeki üst kısmı kas altında yer alırken, bacak istikametindeki alt kısmı kasın üzeri seviyede yer alır. Günümüzde en sık kullanılan derinliklerin başında gelir. Özellikleri kas altı uygulamaya benzer. Sonuçları mükemmeldir.

Protezin Şekli

Göğüs büyütme ( meme protez ) ameliyatında kullanılmak amacıyla, meme protezlerinin kullanımı 1960 lı yıllara kadar uzanmaktadır. Bu tarihlerden günümüze, protezler yapı ve üretim teknolojisi olarak çok büyük evrim geçirmişlerdir. Günümüzde farklı şekillerde içeriklerde pek çok protez tipi bulunmaktadır. Ülkemizde en sık kullanılan protez tipi, içinde jel kıvamında silikon içeren koheziv protezlerdir. Bu protezler kıvam olarak, normal meme dokusuna en yakın olan hissi veren protezlerdir. Genel olarak iki şekilde üretilirler;

1. Yuvarlak ( round/ yarımküre)

2. Anatomik ( gözyaşı şeklinde)

Yuvarlak ( round ) implant; bir kürenin yarısına benzeyen protezlerdir. Meme hacmi küçük ama meme şekli düzgün olan hastalarda daha sık kullanılan protez çeşididir. Üst kutbu anatomik protezlere göre daha dolgun olduğundan, özellikle üst kutbu sönük memelerde çok güzel sonuç vermektedirler. En sık kullanılan protez şekli bu tiptir.

Anatomik ( gözyaşı şeklinde) protezler, yan kesitlerine bakıldığında armut şeklinde olan protezlerdir. Bu tip protezler, hem hacim eksiği olan hem de meme şekli deforme olan, ya da göğüs ön duvarında şekil bozukluğu, asimetri gibi problemleri olan hastalarda kullanılmaktadır. Seçilmiş hastalarda sonuçları oldukça başarılıdır.

Protezin Yüzey Şekli: meme protezleri genel olarak pürüzlü yüzeyli ya da pürüzsüz yüzeyli olarak üretilmektedirler. Püzürüzlü yüzeyli olan protezlerde, ileride bahsedeceğimiz ‘’ kapsül kontraktürü’’ problemi gelişme riskinin daha az olduğunu belirten yayınlar vardır.

GÖĞÜS BÜYÜTME ( MEME PROTEZ ) AMELİYATI NE GİBİ RİSKLER TAŞIMAKTADIR ?

Tüm ameliyatlar bir takım riskler taşır. Göğüs büyütme ( meme protez ) ameliyatı da; ehil ellerde, makul düzeylerde riskler taşımaktadır . bunların içinde; kanama, enfeksiyon, kötü yara iyileşmesi, tatmin etmeyen sonuçlar sayılabilir. Erken dönemde hastayı memnun eden bazı sonuçlar uzun dönemde, kapsül kontraktürü gibi nedenlerle protezin güzel eklinin kaybolması söz konusu olabilir.

GÖĞÜS BÜYÜTME ( MEME PROTEZ ) AMELİYATI MEME KANSERİNE NEDEN OLUR MU ?

Meme büyütme ameliyatında kullanılan protezler 1960 lı yıllardan beri kulanılmaktadır ve bu zamana kadar çok büyük teknolojik gelişim geçirmişlerdir. Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, bu uygulamanın meme kanseri riskini artırmadı görülmüştür. Ancak bu tür işlemler yaptıran kişiler, normal kadınlar gibi düzenli meme kontrollerini yaptırmalıdırlar.

GÖĞÜS BÜYÜTME ( MEME PROTEZ ) AMELİYATI ANNELERİN EMZİRMESİNE ENGEL MİDİR ?

Meme protezi ameliyatı geçirmiş annelerin emzirmesinde sakınca yoktur. Protez süt kanallarının çok altındaki tabakalara yerleştirildiği için, anne sütünün yapısına silikon molekülleri karışmaz.

GÖĞÜS BÜYÜTME ( MEME PROTEZ ) AMELİYATI ÖNCESİ NELERE DİKKAT ETMELİYİM ?

· Sorumlu cerrahınızla konuyu enine boyuna tartışıp, kafanızdaki tüm soru işaretlerinde kurtulmanız uygun olur.

· Meme şikayeti dışında eşlik eden farklı şikayetleriniz, kronik hastalıklarınız, uzun süreli ve devam eden ilaç kullanımınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

· Ameliyattan en az 8 gün önce aspirin ya da diğer ağrı kesici kullanımınızı kesin. Bu tür ilaçlar kanınızın sulanmasına ve operasyon sırasında gereksiz kanamalara neden olabilir.

· En az bir hafta öncesinde alkol, doğal bitkisel gıda takviyeleri, farklı bitki çayları, ginseng içeren ürünler kullanmayı kesiniz.

· Ameliyat öncesi akşam saat gece 00.00 dan sonra gıda alımını kesiniz, gece 02.00 den sonra sıvı, su ve içecek alımını kesiniz. Ertesi gün ameliyat saatinize göre bu kısıtlamalarının zamanlaması değişebilir. Bu nedenle doktorunuza ameliyat öncesi gıda ve sıvı kısıtlaması saatlerini sorunuz.

· Ameliyat öncesi akşam iyi, kaliteli bir uyku uyuyunuz.

GÖĞÜS BÜYÜTME ( MEME PROTEZ ) AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

· Doktorunuza aklınıza takılan her şeyi çekinmeden sorunuz

· Başınız kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde, gövdeniz yüksek pozisyonda istirahat ediniz. Ev işleri vs için özellikle ilk bir hafta çok fazla eğilmeyiniz.

· Doktorunuzun reçete ettiği ağrı kesici ve antibiyotik gibi ilaçları düzenli olarak kullanınız.

· Ameliyattan sonraki ilk bir ay balensiz sütyenler tercih ediniz ve ameliyattın kazanımlarının uzun süreli olması için mutlaka sütyen kullanınız. Ameliyat sonrası size giydirilecek olan sütyen gereğinden sıkı olabilir. Hekiminize sormadan çıkış sütyen ayarınızı gevşetmeyiniz.

· Ameliyat sonrası ilk bir ay bol proteinli gıdalar tüketiniz.

· Ameliyat sonrası ilk 10 gün sigara tüketmeyiniz.

· Doktorunuz aksi görüş belirtmezse, genellikle ameliyat sonrası 4. gün ılık duş almanıza izin vermektedir.

· Ameliyat sonrası ilk 2 hafta kollarınızı ve göğüs ön duvarı kaslarınızı dinlendirmek amacıyla yük taşımaktan kaçının. Ancak birinci haftadan sonra, ağır olmayan faaliyetlerde bulunmak şartı ile sosyal ve iş yaşamınıza dönebilirsiniz.

· Sorumlu hekiminiz aksini söylemiyorsa ve yara iyileşme probleminiz yoksa, ameliyat sonrası 2. haftadan itibaren denize girmenizde sakınca yoktur

Sohbete Başla
1
Scan the code
Merhaba,